BACALAUREAT 2017

Susținerea COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE - sesiunea august-septembrie 2017 se face la Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017

Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

REZULTATE - PROBA C

30 şi 31 AUGUST 2017 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C

30 AUGUST 2017 - Sala 8 se va desfăşura PROBA ORALĂ

Candidații se vor prezenta cu O ORĂ înainte de începerea probei și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - ORAL

31 AUGUST 2017 - Sala 8 se va desfăşura PROBA SCRISĂ

Candidații se vor prezenta la ora 11, cu O ORĂ înainte de începerea probei și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

PROBA SCRISĂ este structurată pe două părţi:

- prima parte a probei scrise evaluează competenţa de înţelegere a unui text citit - 20 minute;

- partea a doua a probei scrise evaluează competenţa de producere de mesaje scrise - 120 minute.

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - AUDIȚIE

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - SCRIS

Proba de evaluare a competențelor digitale

REZULTATE - PROBA D

29 AUGUST 2017 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA D

29 AUGUST 2017 - Sala 6

Candidații se vor prezenta la ora 12, cu O ORĂ înainte de începerea probei, în laboratorul de informatică și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA D

Proba de evaluare a competenței lingvistice de comunicare orală în limba română

REZULTATE - PROBA A

25 AUGUST 2017 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA A

25 AUGUST 2017 - Sala 8

Candidații se vor prezenta cu O ORĂ înainte de începerea probei și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA A

Susținerea PROBELOR SCRISE - sesiunea august-septembrie 2017

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov este ARONDAT la CENTRUL DE EXAMEN: Colegiul Tehnic ”MIRCEA CRISTEA” Brașov

INFORMĂRI PENTRU CADRE DIDACTICE, ELEVI ŞI PĂRINŢI

TEL VERDE

INFORMARE

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat 2017

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat

PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

ORARUL DE PREGĂTIRE pentru BACALAUREAT - semestrul al II-lea - an şcolar 2016-2017

ORARUL DE PREGĂTIRE pentru BACALAUREAT - semestrul I - an şcolar 2016-2017

PREGĂTIREA PENTRU BACALAUREAT organizată la nivelul Universităţii Transilvania din Braşov

LINK-ul cursurilor de pregătire

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2017

  1. CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie xerox
  2. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie xerox
  3. CARTE DE IDENTITATE sau PAȘAPORT– copie xerox
  4. FIȘA DE ÎNSCRIERE

Documente specifice:

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017

ORDINUL nr.5070/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2017

Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.800/31.08.2010)

Programa pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2017.

Metodologia de bacalaureat 2011 valabila în 2017.

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania