BACALAUREAT 2020

SIMULARE BACALAUREAT

Ordinul nr. 3066 din 20.01.2020, privind simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora

DOCUMENTE ȘI INFORMĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

Documente specifice:

Ordinul MEN nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020

Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.800/31.08.2010)

Metodologia de bacalaureat 2011 valabilă în 2020

Înscrierile pentru examenul de bacalaureat, perioada și intervalul orar, va fi afișat la secretariat și avizier.

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat 2020

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat

INFORMAŢII BACALAUREAT

În atenţia candidaţilor

Informare privind prevederile art.12 din OMEN 4792_2017

Canale - semnalare nereguli

Informare

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

  1. CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie xerox
  2. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie xerox
  3. CARTE DE IDENTITATE sau PAȘAPORT– copie xerox
  4. FIȘA DE ÎNSCRIERE

EXAMENUL DE CORIGENȚĂ

Notă referitoare la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2019-2020

LINKURI UNIVERSITĂȚI

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania