BACALAUREAT 2020

Noul calendar de bacalaureat - 25.05.2020

Noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

BACALAUREAT - NOUTĂȚI

NOILE PROGRAME

Măsuri cu privire la realuarea activității în sistemul de educație după încetarea starii de urgență

Ordinul nr. 4220/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2020

DOCUMENTE ȘI INFORMĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

Documente specifice:

Ordinul MEN nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020

Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.800/31.08.2010)

Metodologia de bacalaureat 2011 valabilă în 2020

Înscrierile pentru examenul de bacalaureat, perioada și intervalul orar, va fi afișat la secretariat și avizier.

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat 2020

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat

INFORMAŢII BACALAUREAT

În atenţia candidaţilor

Informare privind prevederile art.12 din OMEN 4792_2017

Canale - semnalare nereguli

Informare

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

  1. CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie xerox
  2. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie xerox
  3. CARTE DE IDENTITATE sau PAȘAPORT– copie xerox
  4. FIȘA DE ÎNSCRIERE

LINKURI UNIVERSITĂȚI

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania