ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI

OMENCS nr. 5068 - METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

ORDINUL nr. 3556/2017 - ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL - DUAL

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL - revizuită în 22.02.2019

Alege-ți drumul profesional !

Înscriere și selecție 2019 – învățământ profesional de 3 ani pentru absolvenții de clasa a VIII –a
Etapa I –  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere
              24 – 26 iunie 2019
Etapa II -  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere
              17 - 18 iulie 2019

AVANTAJE GENERALE

- BURSĂ LUNARĂ pe perioada școlarizării pentru toți elevii – 200 RON
- Accent pe pregătirea practică
- Diplomă recunoscută la nivel național

INFORMAŢII GENERALE

- Durata de pregătire de 3 ani
- Pentru absolvenții de clasa a VIII – a
- Limita de vârstă la înscriere - 18 ani
- POSIBILITATEA CONTINUĂRII STUDIILOR PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT

ÎNSCRIERI ŞCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI-DUPĂ CLASA a VIII-a

PERIOADA: 24-26 iunie 2019 - ORELE 10-16

ELEVII VOR FI INSOŢITI DE PARINŢI SAU TUTORE ȘI VOR AVEA ASUPRA LOR:

-  FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE PROVENIENŢĂ
-  ACTE DE IDENTITATE (ELEV SI PARINTE/TUTORE)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII COLEGIULUI TEHNIC TRANSILVANIA!

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania