ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

OMEN nr.4909 din 23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic

EXAMENUL DE CORIGENȚĂ

Notă referitoare la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2019-2020

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI

OMENCS nr. 5087 - privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL - revizuită în 22.02.2019

Alege-ți drumul profesional !

Înscriere și selecție 2020 – învățământ profesional de stat și învățământ dual
Etapa I –  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere
              29 iunie - 3 iulie 2020 și 6 iulie 2020
Etapa II -  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere
              22 - 24 iulie 2020

AVANTAJE GENERALE

- BURSĂ LUNARĂ pe perioada școlarizării pentru toți elevii – 200 RON
- Accent pe pregătirea practică
- Diplomă recunoscută la nivel național

INFORMAŢII GENERALE

- Durata de pregătire de 3 ani
- Pentru absolvenții de clasa a VIII – a
- Limita de vârstă la înscriere - 18 ani
- POSIBILITATEA CONTINUĂRII STUDIILOR PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT

ÎNSCRIERI ŞCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI-DUPĂ CLASA a VIII-a

PERIOADA: 29 iunie - 3 iulie 2020 - ORELE 10-16

ELEVII VOR FI INSOŢITI DE PARINŢI SAU TUTORE ȘI VOR AVEA ASUPRA LOR:

-  FIŞA DE ÎNSCRIERE ELIBERATĂ DE ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE PROVENIENŢĂ
-  ACTE DE IDENTITATE (ELEV SI PARINTE/TUTORE)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII COLEGIULUI TEHNIC TRANSILVANIA!

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania